Privacy Policy

Overeenkomst inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992)

ASL Travel bvba, Voogdijstraat 29 – 3500 Hasselt, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonsgegevens worden opgevraagd met als doel u onze elektronische nieuwsbrieven te bezorgen. Enkel de gegevens die hiervoor noodzakelijk zijn, worden hiervoor opgevraagd.ASL Travel bvba zal uw ingezamelde persoonlijke gegevens enkel gebruiken in het kader van het toesturen van elektronische nieuwsbrieven en niet voor andere doeleinden. Hierdoor is de verwerking ervan verzekerd conform het beroepsgeheim, zoals omschreven in de reiswetgeving. U beschikt ten alle tijde over het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering ervan, of verzet tegen het gebruik van deze gegevens. U kan uw schriftelijk verzoek richten aan ASL Travel bvba op bovenvermeld adres.